Laboratorium drogowe Mosty Zamość Tomasz Czyż to prywatna , niezależna jednostka badawcza. Swoją działalność rozpoczęła w 2015 r. Specjalizacją firmy są badania zagęszczenia podłoża gruntowego, podbudowy i warstw konstrukcyjnych w branży drogowej. Laboratorium wykonuje również szereg badań kruszyw oraz betonów.
Wykonujemy badania na zlecenia wykonawców, inwestorów prywatnych jak również jednostek administracji drogowej.Oferta

Firma Mosty Zamość Tomasz Czyż Przedstawia Państwu  ofertę dotyczącą laboratoryjnych badań w zakresie obsługi budownictwa.
Poniżej przedstawiamy zakres badań :


Badania betonu
1. Badanie wytrzymałości na ściskanie
2. Badanie nasiąkliwości betonu
3. Badanie mrozoodporności betonu
4. Badanie wodoprzepuszczalności betonu
5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej (opad stożka)
6. Badanie sklerometryczne młotkiem Schmidta
7. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Badanie gruntu stabilizowanego cementem
1. Badanie wytrzymałości na ściskanie

Badania polowe
1. Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego, podbudowy płytą statyczną VSS
2. Badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką
3. Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego, podbudowy płytą dynamiczną

Badania laboratoryjne na gruntach wraz z określeniem przydatności gruntu na cele budowlane
1. Analiza sitowa na sucho
2. Wilgotność
3. Nasiąkliwość kruszywa
4. Mrozoodporność
5. Oznaczenie maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej szkieletu gruntowego metodą Proctora
6. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
7. Pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu objętościomierzem piaskowym


Wykaz sprzętu

Dysponujemy między innymi następującym sprzętem

1. Prasa uniwersalna, badanie wytrzymałości na ściskanie próbek  stabilizowanych cementem
2. Prasa uniwersalna, badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych
3. Lekka płyta obciążona dynamicznie ZFG 3.0
4. Aparat do oznaczenia modułu odkształcenia podłoża VSS
5. Sonda lekka DPL
6. Wstrząsarka laboratoryjna
7. Zestaw sit do wyznaczania składu ziarnowego
8. Ubijak do oznaczenia maksymalnej gęstościobjętościowej i wilgotności optymalnej metodą Proctora
9. Aparat do badania wskaźnika piaskowego
10. Objętościomierz piaskowy
11. Wagi laboratoryjne
12. Suszarki laboratoryjne
13. Wiertnica elektryczna do przewiertów
14. Wiertnica hydrauliczna do przewiertów
15. Młotek Schmidta (sklerometr)
16. Stożek Abramsa do badania konsystencji mieszanki betonowej

View the embedded image gallery online at:
http://mostyzamosc.pl/laboratorium.html#sigProId74aefcc43e