Mosty Zamość

Laboratorium Drogowo-Budowlane

Wykonawstwo obiektów inżynieryjnych

Kim jesteśmy?

Mosty Zamość Tomasz Czyż jest jednym z większych Wykonawców na lubelskim rynku budownictwa inżynieryjnego. Od samego początku zajmujemy się budownictwem drogowym, koncentrując swoje działania szczególnie w zakresie budownictwa mostowego.

Kim jesteśmy?
Inwestycje prowadzimy zarówno jako generalny wykonawca, jak również współpracujemy z innymi przedsiębiorstwami w roli podwykonawcy lub konsorcjanta. Fundament firmy stanowi budownictwo mostowe jednak w okresie naszej działalności rozszerzyliśmy ofertę o wykonywanie kompleksowych badań laboratoryjnych, przeglądów oraz projektowanie w zakresie mostów.

Firma w okresie swojej działalności wybudowała i wyremontowała kilkadziesiąt mostów i wiaduktów, a także kładek o konstrukcji stalowej w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wyróżniając się wysoką jakością swoich usług.

Rozwój firmy opieramy na poszukiwaniu nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii. Ciągle rozbudowujemy zaplecze sprzętowe i techniczne, tak aby sprostać wymaganiom naszych Inwestorów.

Badania laboratoryjne

Firma Mosty Zamość Tomasz Czyż Przedstawia Państwu ofertę dotyczącą laboratoryjnych badań w zakresie obsługi budownictwa. Poniżej przedstawiamy zakres badań

Badania betonu
Badanie gruntu stabilizowanego cementem
tmp/articles/thcache_33/11.jpg
Badania polowe
Badania laboratoryjne na gruntach wraz z określeniem przydatności gruntu na cele budowlane

Budowa, przebudowa i remonty obiektów inżynieryjnych

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit est laborum.

Wykonawstwo i nadzór
Przeglądy roczne i 5-letnie
Ekspertyzy
Doradztwo techniczne
Budowa, przebudowa i remonty obiektów inżynieryjnych