• Mosty Zamość
  Mosty Zamość

  Laboratorium Drogowo-Budowlane

  Wykonawstwo obiektów inżynieryjnych

BADANIA LABORATORYJNE

Firma Mosty Zamość Tomasz Czyż Przedstawia Państwu ofertę dotyczącą laboratoryjnych badań w zakresie obsługi budownictwa.

Zakres badań :

 • Badania betonu
 • Badanie gruntu stabilizowanego cementem
 • Badania polowe
 • Badania laboratoryjne na gruntach wraz z określeniem przydatności gruntu na cele budowlane

więcej ...

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Firma Mosty Zamość Tomasz Czyż jest jednym z większych Wykonawców na lubelskim rynku budownictwa inżynieryjnego.

Oferujemy :

 • Przeglądy roczne i 5-letnie
 • Ekspertyzy
 • Doradztwo techniczne
 • Budowa, przebudowa i remonty obiektów inżynieryjnych

 

więcej

Kim jesteśmy ? Mosty Zamość Tomasz Czyż jest jednym z większych Wykonawców na lubelskim rynku budownictwa inżynieryjnego. Od samego początku zajmujemy się budownictwem drogowym, koncentrując swoje działania szczególnie w zakresie budownictwa mostowego.
Inwestycje prowadzimy zarówno jako generalny wykonawca, jak również współpracujemy z innymi przedsiębiorstwami w roli podwykonawcy lub konsorcjanta. Fundament firmy stanowi budownictwo mostowe jednak w okresie naszej działalności rozszerzyliśmy ofertę o wykonywanie kompleksowych badań laboratoryjnych, przeglądów oraz projektowanie w zakresie mostów. Firma w okresie swojej działalności wybudowała i wyremontowała kilkadziesiąt mostów i wiaduktów, a także kładek o konstrukcji stalowej w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wyróżniając się wysoką jakością swoich usług. Rozwój firmy opieramy na poszukiwaniu nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii. Ciągle rozbudowujemy zaplecze sprzętowe i techniczne, tak aby sprostać wymaganiom naszych Inwestorów.