Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zakad Budowy i Remontu Mostw Eugeniusz Czy - Zamo


Zakad Budowy i Remontu Mostw w Zamociu powsta w 1997r. i od pocztku swojego istnienia dziaa w brany mostowej. Wysoka jako wykonywanych robt i terminowo realizowanych zada potwierdzona zostaa wieloma referencjami. Inwestowanie w park maszynowy i szkolenie kadry inynieryjno-technicznej pozwalaj na cigy rozwj firmy i zwikszanie jej moliwoci. Obecnie przedsibiorstwo zatrudnia 25 pracownikw w tym dowiadczon kadr inyniersk posiadajc uprawnienia budowlane w zakresie mostowym i drogowym. Nasza firma dziaa na terenie wojewdztwa lubelskiego i podkarpackiego.

Zapraszamy do zapoznania si z nasz ofert zamieszczon w dalszych zakadka niniejszej prezentacji.

 

Zakad Budowy i Remontu Mostw Eugeniusz Czy
Sitaniec 123 b, 22-400 Zamo
tel./fax 84 616-69-05