Laboratorium drogowo-budowlane

Nasze laboratorium

Laboratorium drogowe Mosty Zamość Tomasz Czyż to prywatna , niezależna jednostka badawcza. Swoją działalność rozpoczeła w 2015r. Specjalizacją firmy są badania zagęszczenia podłoża gruntowego, podbudowy i warstw konstrukcyjnych w branży drogowej. Laboratorium wykonuje również szereg badań kruszyw oraz betonów.
Wykonujemy badania na zlecenia wykonawców, inwestorów prywatnych jak również jednostek administracji drogowej.


Oferta

Firma Mosty Zamość Tomasz Czyż Przedstawia Państwu  ofertę dotyczącą laboratoryjnych badań w zakresie obsługi budownictwa.
Poniżej przedstawiamy zakres badań:

1. Badanie wytrzymałości na ściskanie
2. Badanie nasiąkliwości betonu
3. Badanie mrozoodporności betonu
4. Badanie wodoprzepuszczalności betonu
5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej (opad stożka)
6. Badanie sklerometryczne młotkiem Schmidta
7. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
1. Badanie wytrzymałości na ściskanie
1. Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego, podbudowy płytą statyczną VSS
2. Badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką
3. Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego, podbudowy płytą dynamiczną
1. Analiza sitowa na sucho
2. Wilgotność 
3. Nasiąkliwość kruszywa
4. Mrozoodporność 
5. Oznaczenie maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej szkieletu gruntowego metodą Proctora
6. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
7. Pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu objętościomierzem piaskowym

Wykaz sprzętu

 1. prasa uniwesalna, badanie wytrzymałości na ściskanie próbek  stabilizowanych cementem
 2. prasa uniwesalna, badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych
 3. lekka płyta obciążona dynamicznie ZFG 3.0
 4. aparat do oznaczenia modułu odkształcenia podłoża VSS
 5. sonda lekka DPL
 6. wstrząsarka laboratoryjna
 7. zestaw sit do wyznaczania składu ziarnowego
 8. ubijak do oznaczenia maksymalnej gęstościobjętościowej i wilgotności optymalnej metodą Proctora
 9. aparat do badania wskaźnika piaskowego
 10. objętościomierz piaskowy
 11. wagi laboratoryjne
 12. suszarki laboratoryjne
 13. wiertnica elektryczna do przewiertów
 14. wiertnica hydrauliczna do przewiertów
 15. młotek Schmidta (sklerometr)
 16. stożek Abramsa do badania konsystencji mieszanki betonowej

Galeria zdjęć

Badanie pH betonu

Badanie wytrzymałości betonu Młotkiem Schmidta

Badanie przyczepności na odrywanie Pull-off

Próbki do badań wytrzymałościowych

Rdzenie pobrane z odwiertów

Pobieranie rdzeni wiertnicą elektryczną 2

Badanie przyczepności na odrywanie Pull-off 2

Ważenie próbek

Pobieranie rdzeni wiertnicą elektryczną

Prasa do badań wytrzymałości na ściskanie próbek stab. cementem

Krążki do badania Pull-off

Wstrząsarka i sita